Trädgårds- och markarbete

Vi har personal med mångårig erfarenhet av allt ifrån gräsklippning, ansning av buskar, häckklippning, trädbeskärning och trädfällning, till plantering av blommor, gräsmattor och trädgårdsanläggning med planering och design av ny eller redan befintlig trädgård.

Personal med mångårig erfarenhet

Vi har också erfarenheter av markarbete såsom sten- och plattläggning och asfaltsarbeten. 
För enklare trädgårdsarbete som häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning kan man som privatperson få RUT-avdrag.

Fråga oss om du undrar över något!

Call Us Now : 123-456-7890