Vinterarbete

Under vinterhalvåret erbjuder Swedmark snöröjning, snöskottning, plogning, takskottning, halkbekämpning med salt eller sand, sandning, samt sopning av sand och städning av asfalterade gator, parkeringsplatser och andra områden. 

Skatteverket säger följande om snöskottning och RUT-avdrag:

”Snöskottning som sker i nära anslutning till bostaden ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för skottning av hus-, garagetak, balkong och altan samt borttagning av istappar.”

Hör av er till oss för mer information!

Call Us Now : 123-456-7890