Vi arbetar med utemiljöer. På alla nivåer och alla tider på året. Utemiljön är en viktig del .Under renhållning av utemiljö erbjuder Swedmark följande tjänster

Papperskorgstömmning

Skräpplockning

Underhållsopning

Sandupptagning

Lövupptagning